Certificering iht. DS/EN 1090-1 og CE mærkning samt Ydeevnedeklaration

Baggrund

Vores koncepter henvender sig til alle smedevirksomheder, der fremstiller komponenter til bygge- og anlæg i stål og aluminium, der er omfattet af byggevareforordningen med krav om CE-mærkning 1. juli 2014 samt deres rådgivende ingeniører og kunder.

Vi har løsninger til de virksomheder, der er certificeret og til dem, der skal i gang med at forberede sig til en certificering.


Vi tilbyder målrettede løsninger
Vores EN 1090 løsninger er baseret på en webbaseret platform, hvor man kan få adgang til vores koncepter. Vi har derfor målrettet vores EN 1090 koncepter til forskellige målgrupper og forskellige behov

Systemet består af en kvalitetshåndbog, som opfylder kravene i DS/EN 1090-1 og de systemmæssige krav i DS/EN 1090-2, EN 1090-3 samt DS/EN ISO 3834-2. Procedurerne ligger som prædefinerede procedurer, der nemt kan tilpasses den enkelte virksomhed, og er man interesseret, kan man også komme til at leve op til kravene i ISO 9001. Der ligger desuden en lang række formularer i Word, som er klar til brug.

Systemet indeholder desuden en række elektroniske formularer, hvor specifikationer og kontroller relateret til kravene i DS/EN 1090-1, -2 og -3 bliver registreret og dokumenteret via en logisk og systematisk opbygning, og ved projektets afslutning kan de relevante data nemt skrives ud som et CE mærke og med en Ydeevnedeklaration.

Vi tilbyder også intern audit i forbindelse med EN 1090, så I kan være bedre forberedt til en certificering eller det årlige eftersyn af EN 1090 systemet.

Fordele ved løsningerne til smedevirksomhederne: 

- Bliver hurtigere klar til certificeringen – nemt at tilpasse til egen virksomhed og implementere
- Tidsbesparelse i forbindelse med ordrebehandlingen og fremstillingen
- Rationel dokumentering af indhold og proces i hele projektforløbet

- Sikkerhed for at alle krævede vurderinger og aktiviteter bliver udført og dokumenteret

- Nem måde at få relevante data overført til CE mærkningen og Ydeevnedeklarationen

- Overblik over indholdet i dokumentationen

Fordele ved løsningerne til rådgivende ingeniører:

- Nemt at formidle EN 1090-1 specifikationer og EN 1090-2/-3 fremstillingskrav til smeden
- Sikkerhed for at alle relevante informationer bliver formidlet


Skemaet nedenfor giver er hurtigt overblik over vores forskellige koncepter. Koncepterne er indholdsmæssige forskellige og med forskellig kompleksitet.

Kontakt os så vi kan uddybe indholdet og finde den løsning, der er bedst for jer - se nedenfor.

Indhold/model

Avanceret

Forenklet

Formular

Rådgiver

Målgruppe

Større smede-virksomheder, der ønsker et system, der også kan håndtere andre dokumenter ud over 1090 materialet. Samt behov for avancerede funktioner

Små og mellemstore smede-virksomheder, hvor en ukompliceret løsning er optimal

Virksomheder, der har udviklet en kvalitetshåndbog, og evt. er certificeret, men mangler et effektivt værktøj til håndtering af CE-mærkningen og Ydeevne-deklarationen

Rådgivere, der ønsker at kunne give producenten et korrekt grundlagt for fremstillingen og CE-mærkningen og Ydeevne-deklarationen

Systemets placering

Virksomhedens egen server

Hostet

Hostet

Hostet

Prædefineret kvalitetshåndbog, der nemt kan tilpasses til virksomhedens forhold

HTML (som i en website)

Word med henblik på en papirløsning

Ikke tilgængeligt

Ikke tilgængeligt

Elektroniske formularer til dokumentering af specifikationer, fremstilling, kontroller, CE-mærke og Ydeevnedeklaration   udskrivning iht. EN 1090-1/2/3

Fuldt inkluderet

Fuldt inkluderet

Fuldt inkluderet

Indeholder specifikationer og krav til fremstilling iht. EN 1090-1/2/3 med henblik på formidling til smeden

Inspirations-materiale

Til Håndbog, implementering og drift

Til Håndbog, implementering og drift

Til implementering og drift

Til håndtering af data der skal formidles til smeden

Udskrivning af CE-mærker og Ydeevnedeklarationer på flere sprog

Ja

Ja

Ja

Nej

Mulighed for opbygning af masterspecifikationer  (skabelon) til CE-mærker og Ydeevnedeklaration på ensartende komponenter

Ja

Ja

Ja

Ja

Login

Brugerstyring for mange personer

Et login per virksomhed

Et login per virksomhed

Et login per virksomhed

Option – login til rådgiver, så rådgiver kan lægge data direkte i smedens site.

Individuelt  per rådgiver

Individuelt  per rådgiver

Individuelt  per rådgiver

 

Teknisk vedligehold af web-platformen

Ja

Ja

Ja

Ja

Vedligehold i relation til EN 1090 mfl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Hotline

Option

Ja

Ja

Ja

Anbefaling
I forbindelse med certificering af virksomheder, der anvender vores koncept, har vi fået ros af flere auditorer, der har givet udtryk for, at de er imponeret over vores system.
 

DS/EN 1090 brochure - Forenklet og Avanceret løsning – HER                EN 1090 certificering
DS/EN 1090 brochure - Formularløsning - HER