Certificering iht. DS/EN 1090-1 og CE mærkning samt Ydeevnedeklaration

Baggrund

Vores koncepter henvender sig til alle smedevirksomheder, der fremstiller komponenter til bygge- og anlæg i stål og aluminium, der er omfattet af byggevareforordningen med krav om CE-mærkning 1. juli 2014 samt deres rådgivende ingeniører og kunder.

Vi har løsninger til de virksomheder, der er certificeret og til dem, der skal i gang med at forberede sig til en certificering.


Vi tilbyder målrettede løsninger
Vores EN 1090 løsninger er baseret på en webbaseret platform, hvor man kan få adgang til vores koncepter. 

Systemet består af en kvalitetshåndbog, som opfylder kravene i DS/EN 1090-1 og de systemmæssige krav i DS/EN 1090-2, EN 1090-3 samt DS/EN ISO 3834-2. Procedurerne ligger som prædefinerede procedurer, der nemt kan tilpasses den enkelte virksomhed, og er man interesseret, kan man også komme til at leve op til kravene i ISO 9001. Der ligger desuden en lang række formularer i Word, som er klar til brug.

Systemet indeholder desuden en række elektroniske formularer, hvor specifikationer og kontroller relateret til kravene i DS/EN 1090-1, -2 og -3 bliver registreret og dokumenteret via en logisk og systematisk opbygning, og ved projektets afslutning kan de relevante data nemt skrives ud som et CE mærke og med en Ydeevnedeklaration.

Vi tilbyder også intern audit i forbindelse med EN 1090, så I kan være bedre forberedt til en certificering eller det årlige eftersyn af EN 1090 systemet.

Fordele ved løsningerne til smedevirksomhederne: 

- Bliver hurtigere klar til certificeringen – nemt at tilpasse til egen virksomhed og implementere
- Tidsbesparelse i forbindelse med ordrebehandlingen og fremstillingen
- Rationel dokumentering af indhold og proces i hele projektforløbet

- Sikkerhed for at alle krævede vurderinger og aktiviteter bliver udført og dokumenteret

- Nem måde at få relevante data overført til CE mærkningen og Ydeevnedeklarationen

- Overblik over indholdet i dokumentationen


Anbefaling

I forbindelse med certificering af virksomheder, der anvender vores koncept, har vi fået ros af flere auditorer, der har givet udtryk for, at de er imponeret over vores system.
 

DS/EN 1090 brochure - Forenklet og Avanceret løsning – HER                EN 1090 certificering
DS/EN 1090 brochure - Formularløsning - HER