ISO 9001:2015 

Nem ISO 9001:2015 løsning til nye og eksisterende ISO 9001 virksomheder

Denne løsning giver adgang til relevante opdateringer og opdaterede procedurer, der lever op til kravende i den nye ISO 9001:2015 samt et antal værktøjer til de nye analysekrav.

Løsningen er implementeret i en webbaseret platform fra IPW Systems A/S. Løsningen findes i forskellige konfigurationer, så vi dækker behovene i forskellig størrelse virksomheder med forskellige krav til funktioner og muligheder.

I alle konfigurationerne indgår de elektroniske formularer beskrevet nedenfor, og der er nem adgang til opdatererede kvalitetsstyringsdokumenter og procedurer. Det skal fremhæves at den opdaterede prædefinerede kvalitetshåndbog nemt kan tilpasses til en virksomheds dagligdag – eller at ændringerne i henhold til den nye standard nemt kan overføres til et eksisterende system.

 • Den nye standard fokuserer meget på procestankegangen og på samspillet mellem processerne.
 • Den nye standard lægger desuden stor vægt på risikobaseret tankegang og -analyser. 
 • Ansvaret for kvalitetsstyringen er løftet op til topledelsen, og kvalitetsstyringsfilosofien skal derfor også indgå som en naturlig del af virksomhedens strategiske planer og aktiviteter.

For imødekomme de øgede krav i den nye standard har vi, ud over opdatering af relevante dokumenter, udviklet nogle elektroniske formularer, som kan gøre arbejdet med de forskellige analyser nemmere at håndtere og overskue.

Løsningen indeholder derfor elektroniske formularer til:
 • Beskrivelse af scope/omfang
 • Virksomhedens politiker
 • SWOT analyser af virksomhedens interne/eksterne forhold
 • Interessentanalyser
 • Risikoanalyser af detail områder, processer mv.
 • Udbygget leverandørvurdering
 • Udbygget kundetilfredshedsanalyse
 • Afvigelser med korrigerende handlinger

Alle formularerne kan anvendes, så de dækker behovene i en mindre såvel som en større virksomhed, så man kan leve op til ISO standardens nye krav. Formularerne foreligger i både en dansk og en udenlandsk udgave, så man har mulighed for at anvende dem i et datterselskab i udlandet.

Fordelene ved løsningen er:

 • Systematisk og logisk opbygget
 • Nemt at bruge
 • Nemt at skabe overblik
 • Tidsbesparende
 • Elementerne bliver dokumenteret ensartet
 • Nemt at opdatere et eksisterende system eller udvikling af et nyt
 • Effektiv håndtering af ledelses- og driftsmæssige dokumenter og procedurer
 • Et dagligt værktøj for medarbejderne
 • Altid adgang til den seneste udgave af et dokument
 • Kvalitetshåndbøgerne kan implementeres som Word dokumenter eller HTML dokumenter.
Link til ISO 9001:2015 brochure her

Rekvirer et gratis og kommenteret resumé af den nye ISO 9001:2015

Send en mail via dette link til: 
em@em-management.dk