Generationsskifte – klargøring til salg

Mere end 20.000 ejerledede virksomheder skal ejer-/generationsskifte inden for de næste 10 år, og mange virksomheder vil blive solgt til en pris, der er alt for lav i forhold til værdien, fordi de ikke i tide har haft fokus på forberedelserne og gjort klar til ejerskiftet.

Forberedelserne til et salg eller et generationsskifte er en proces, som naturligt løber over et stykke tid, hvor man sikrer:

  • struktur
  • ledelse
  • dokumentation af virksomheden
  • kontinuitet i virksomhedens fremadrettede drift

så den nye ejer nemmere kan overtage virksomheden, og så den tidligere ejer får en bedre pris for virksomheden.

Der er mange forhold man skal tage i betragtning i forbindelse med et generationsskifte, og et forløb vil altid blive tilpasset den konkrete virksomhed. (Link til optimering og strategi)

EMmanagement har stor erfaring med at bearbejde hele procesforløbet sammen med virksomheden i et forløb, der skal sikre et godt ejerskifte og give virksomheden et løft, så skiftet kan ske på en god måde for alle parter.