Kvalitetsstyring og –udvikling

EMmanagement har stor erfaring med at opbygge og implementere kvalitetsstyringssystemer, så de er procesorienterede, strukturerede og operationelle.

Opbygning og implementering af et kvalitetsstyringssystem kan udføres i henhold til:

Vi har udviklet nogle værktøjer og skabeloner, så en virksomhed evt. med konsulenthjælp nemt kan opbygge og dokumentere et kvalitetsstyringssystem, og med fordel implementere det som et papirløst system eller i en webbaseret løsning fra IPW Systems.

Vi tilbyder

  • Projektledelse af et kvalitetsudviklingsprojekt
  • Sparring med ledelse og medarbejdere i forbindelse med udvikling og implementering
  • Udarbejdelse af procedurer og formularer
  • Intern audit
  • Audit af leverandører
  • Deltagelse i ledelsens evaluering
  • Opdatering og vedligehold af systemet