Strategi- og forretningsudvikling

En strategi- og forretningsudviklingsproces er fastlæggelse af virksomhedens langsigtede mål baseret på virksomhedens øjeblikkelige situation eventuelt kombineret med andre virksomhedsoptimerede aktiviteter (link)

Strategiprocessen starter med en analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold.

Der er meget information gemt i en analyse af de interne forhold, og med indsamling af data om virksomhedens markeds- og konkurrentsituation er det muligt at opstille en plan for virksomhedens markeds-, organisations- og produktudvikling samt for udvikling af de interne processer med fokus på værdiskabelse og vækst.

Forud for et strategiprojekt kan der udarbejdes et projektoplæg baseret på en kort forundersøgelse.

EMmanagement stiller sin erfaring til rådighed i forbindelse med et strategisk udviklingsprojekt, der vil give virksomheden et løft og et fundament til en fremtidig vækst.